Uslovi korišćenja


Hvala što ste posjetili naš internet sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje našeg internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podliježe ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

Uz predmetne Uslove korišćenja primjenjiivaće se i odredbe Pravilnika o načinu prikupljanja sredstava posredstvom Fondacije “Ima ljudi” (u daljem tekstu: Pravilnik).

Uslovi korišćenja su set pravnih pravila i tehničkih uslova kojima se reguliše i ugovara međusobni odnos između Korisnika/Donatora i Fondacije sa kojim se Korisnik/Donator upoznaje i saglašava prilikom podnošenja zahtjeva/upućivanja donacija Fondaciji.

Podaci o prodajnom mjestu:

Naziv kompanije: Nevladina Fondacija „Ima ljudi“

Upisana u Registar NVO pod rednim brojem 391, Rješenjem Ministarstva javne uprave broj 01-UPI-08-056/21-2338/2.

E-mail: humanost.com@gmail.com

Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove Uslove korišćenja i saglašavate se da ste se upoznali sa odredbamaPravilnika.

I Opšte odredbe

Sredstva za realizaciju prijavljenih akcija prikupljaju se putem SMS donacija, te putem uplata na žiro i devizne račune.

Uplata korisniku preko interneta vrši se platnim karticama preko servisa Crnogorske komercijalne banke (CKB).

Fondacija, radi realizacije projektnih aktivnosti i prikupljanja sredstava, kao i finansiranja svojih aktivnosti, otvara tri vrste bankovnih računa: Zajednički žiro i devizni račun Fondacije (Zajednička kasa), Operativni žiro i devizni račun Fondacije i Korisnički žiro i devizni račun.

Zajednička kasa Fondacije su računi na koje se prikupljaju sredstva na ime donacija, koja nisu usmjerena na pojedine Korisničke račune.

Fondacija ima slobodu da sredstva sa Zajedničke kase raspoređuje ravnomjerno na sve aktivne Korisničke račune.

Korisnički žiro i devizni računi su računi na koje se uplaćuju donacije namijenjene pojedinačnom Korisniku, prikupljene direktnim uplatama na isti račun ili SMS uplatama na podbroj Korisnika.

Operativni žiro i devizni računi su računi koje Fondacija koristi za finansiranje svojih aktivnosti, a prije svega za isplatu zarada licima zaposlenim u Fondaciji, plaćanje eventualnih fiskalnih obaveza Fondacije, plaćanje usluga neophodnih za rad Fondacije, finansiranje marketinških i PR aktivnosti radi prikupljanja donacija i afirmacije rada Fondacije, plaćanje zakupa ili kupovine poslovnih prostorija neophodnih za rad Fondacije, i plaćanje u drugim situacijama kad je to neophodno da bi se obezbijedio neometan rad i razvoj Fondacije.

Hardver i softver za pristupanje online servisu za donacije humanost.com

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje online platforme humanost.com, kao i sve prateće troškove s time. NVF „Ima ljudi“ nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korišćenja online platforme organizacije.

Za svaku uplatu novčanih sredstava na ime donacije na korisnički žiro i devizni račun ili zajedničku kasu, predviđeno je da se 91% od uplaćenog iznosa oprjedjeljuje za projektne aktivnosti, dok se 9% oprjedjeljuje za finansiranje aktivnosti Fondacije.

Sadržaj na platformi humanost.com

Online servis humanitarne organizacije humanost.com je privatno vlasništvo. Krajnjim korisnicima se najstrože zabranjuje objavljivanje ili prenošenje bilo kakvog materijala koji ugrožava ili na bilo koji način krši prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, uvrjedljiv, koji narušava i/ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, ili na bilo koji drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji na bilo koji drugi način krši bilo koji propis, te koji, bez izričitog, prethodno pismenog odobrenja humanitarne organizacije humanost.com, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnjim korisnicima se izričito zabranjuje da koriste ovu online platformu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promocije.

Rad Fondacije je transparentan i javan, i svako lice ima mogućnost da na zvaničnom sajtu Fondacije provjeri podatak koliko je novčanih sredstava ukupno prikupljeno za svakog Korisnika, kao i da li su uplaćena sredstva preusmjerena na način propisan Uslovima korišćenja i Pravilnikom.

II Doniranje i konverzija

Fondacija “Ima ljudi” koristi WSPay za online plaćanja.

WSPay je siguran sistem za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prenos upisanih podataka o karticama što potvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najveći stepen zaštite kod upisa i prenosa podataka.

WSPay je nastao 2004. godine kao vizija koja omogućuje prodaju i naplatu proizvoda i usluga u realnom vremenu.

Novac se može uplatiti „Maestro“, „Viza“, „Master card“ i „American express“ platnim karticama. U polje naznačeno na sajtu, potrebno je da korisnik unese iznos donacije koji želi da donira. Donacija i sve transakcije koje se obavljaju na našem sajtu vrše se u eurima (EUR). Ukoliko korisnikova platna kartica nije povezana sa računom u pomenutoj valuti, iznos transakcije u eurima biće konvertovan u valutu korisnikovog računa prema kursu banke kod koje je račun otvoren, odnosno izdavaoca platne kartice. Zbog navedenih konverzija, moguća su izvjesna odstupanja od originalnih iznosa transakcije. Fondacija „Ima ljudi“ je neprofitna organizacija i nije u sistemu PDV pa se isti ne obračunava na donirana sredstva.

Potvrdom na odgovarajuće dugme korisnik potvrđuje unijeti iznos, nakon čega će biti preusmjeren na narudžbenicu. Narudžbenica sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa donacijom: iznos i podatke o naručiocu. Prije potvrde narudžbenice, možete odustati od doniranja ili izvršiti izmjene u vezi sa donacijom.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, WSPay, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama WSpay-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

III Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Unos i prijenos ličnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sistem za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korišćenjem sistema WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu. Pri korišćenju online servisa za donacije humanost.com, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima. Humanost.com čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka. Humanost.com garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećim licima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratifikovanim međunarodnim aktima. Platforma humanost.com ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećim licima.

IV Zaštita intelektualne svojine

Sadržaj prikazan na ovom sajtu, kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice) i softver su vlasništvo Fondacije „Ima ljudi“ i ne mogu se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti Fondacije „Ima ljudi“.

V Reklamacije

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa doniranjem, korisnik može izvršiti reklamaciju na e-mail adresu: humanost.com@gmail.com

VI Povraćaj donacije

Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je donacija izvršena zlopupotrebom platne kartice od strane trećih lica ili u slučaju da je pri uplati donacije unesen pogrešan iznos donacije, i to samo u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja.

Potrebno je podnijeti skenirani pisani i obrazloženi zahtjev za povraćaj doniranog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene donacije, na elektronsku adresu humanost.com@gmail.com ili poštom na adresu: Fondacija Ima ljudi, Đoka Miraševića 108, 81 000 Podgorica, Crna Gora.

Uz zahtjev je neophodno dostaviti i e-mail sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon. Korisnik će biti kontaktiran od strane Fondacije “Ima ljudi” u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahtjeva. Sredstva koja se vraćaju će Fondacija “Ima ljudi” moći da isplati korisniku samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena. Fondacija je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtjev Fondacije obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Zahtjevi za povraćaj podnijeti nakon isteka roka od 120 dana od izvršene donacije ili na adresu različitu od adresa ovdje navedenih, neće biti razmatrani.

VII Važenje i izmjene uslova korišćenja

NVF „Ima ljudi“ zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu humanost.com.