Zajednička kasa


Zajednička kasa podrazumijeva račun putem koga se prikupljaju, a zatim i raspodjeljuju sredstva za sve aktivne akcije, odnosno korisnike. Zajednička kasa ima za cilj da pomogne korisnicima da efkasnije prikupe sredstva za svoju akciju.
Responsive image

Prikupljene donacije:

5035.05 €

Uplati karticom

Uplati na račun

Žiro račun:
520-44363-70
Devizni račun:
520004200000308325
IBAN:
ME25520004200000308325
SWIFT:
HBBAMEPGXXX

Uplati karticom

Uplati na račun

Žiro račun:
520-44363-70
Devizni račun:
520004200000308325
IBAN:
ME25520004200000308325
SWIFT:
HBBAMEPGXXX

Posljednje donacije

SMS

38267****11
12. Jun 2024. 17:35h
1.00 €
38267****26
11. Jun 2024. 10:48h
1.00 €
38269****02
10. Jun 2024. 16:36h
1.00 €
38269****86
10. Jun 2024. 15:30h
1.00 €
38267****09
09. Jun 2024. 13:44h
1.00 €
38269****12
08. Jun 2024. 11:06h
1.00 €
38267****45
07. Jun 2024. 17:03h
1.00 €
38267****08
07. Jun 2024. 15:14h
1.00 €
38267****99
07. Jun 2024. 01:27h
1.00 €
38267****30
06. Jun 2024. 22:01h
1.00 €
38269****67
06. Jun 2024. 17:34h
1.00 €
38267****55
06. Jun 2024. 16:04h
1.00 €
38267****55
06. Jun 2024. 16:04h
1.00 €
38267****22
06. Jun 2024. 14:46h
1.00 €
38267****70
06. Jun 2024. 13:25h
1.00 €
38267****08
06. Jun 2024. 13:02h
1.00 €
38267****75
06. Jun 2024. 12:49h
1.00 €
38269****04
06. Jun 2024. 12:46h
1.00 €
38269****68
06. Jun 2024. 12:28h
1.00 €
38267****15
06. Jun 2024. 11:48h
1.00 €
38267****60
06. Jun 2024. 11:39h
1.00 €
38267****06
06. Jun 2024. 11:36h
1.00 €
38267****04
06. Jun 2024. 11:36h
1.00 €
38267****59
06. Jun 2024. 11:34h
1.00 €
38267****50
06. Jun 2024. 11:34h
1.00 €
38267****50
06. Jun 2024. 11:33h
1.00 €
38267****02
06. Jun 2024. 11:33h
1.00 €
38267****03
06. Jun 2024. 11:32h
1.00 €
38263****02
06. Jun 2024. 11:31h
1.00 €
38267****02
06. Jun 2024. 11:31h
1.00 €
38269****33
06. Jun 2024. 10:03h
1.00 €
38267****81
06. Jun 2024. 08:54h
1.00 €
38269****96
06. Jun 2024. 02:18h
1.00 €
38267****69
05. Jun 2024. 18:58h
1.00 €
38267****58
05. Jun 2024. 14:55h
1.00 €
38269****44
05. Jun 2024. 14:27h
1.00 €
38269****44
05. Jun 2024. 14:27h
1.00 €
38269****44
05. Jun 2024. 14:27h
1.00 €
38269****96
05. Jun 2024. 02:15h
1.00 €
38267****70
05. Jun 2024. 00:57h
1.00 €
38267****13
04. Jun 2024. 12:44h
1.00 €
38267****00
04. Jun 2024. 11:12h
1.00 €
38267****00
04. Jun 2024. 11:12h
1.00 €
38267****09
04. Jun 2024. 09:03h
1.00 €
38269****96
04. Jun 2024. 02:13h
1.00 €
38269****96
03. Jun 2024. 20:24h
1.00 €
38267****96
03. Jun 2024. 19:47h
1.00 €
38269****07
03. Jun 2024. 18:52h
1.00 €
38269****90
03. Jun 2024. 12:06h
1.00 €
38269****96
03. Jun 2024. 02:30h
1.00 €
38267****36
02. Jun 2024. 20:27h
1.00 €
38269****96
02. Jun 2024. 16:45h
1.00 €
38269****96
02. Jun 2024. 16:45h
1.00 €
38269****96
02. Jun 2024. 16:45h
1.00 €
38269****28
02. Jun 2024. 15:38h
1.00 €
38269****64
02. Jun 2024. 15:34h
1.00 €
38269****02
02. Jun 2024. 13:28h
1.00 €
38267****21
02. Jun 2024. 12:48h
1.00 €
38267****38
02. Jun 2024. 11:30h
1.00 €
38269****96
02. Jun 2024. 02:18h
1.00 €
38263****19
01. Jun 2024. 23:55h
1.00 €
38269****44
01. Jun 2024. 22:55h
1.00 €
38267****31
01. Jun 2024. 19:56h
1.00 €
38267****31
01. Jun 2024. 19:56h
1.00 €
38267****31
01. Jun 2024. 19:56h
1.00 €
38267****31
01. Jun 2024. 19:56h
1.00 €
38267****31
01. Jun 2024. 19:56h
1.00 €
38267****83
01. Jun 2024. 16:59h
1.00 €
38269****96
01. Jun 2024. 16:29h
1.00 €
38269****96
01. Jun 2024. 16:29h
1.00 €
38269****96
01. Jun 2024. 16:29h
1.00 €
38267****77
01. Jun 2024. 13:05h
1.00 €
38267****77
01. Jun 2024. 13:05h
1.00 €
38267****70
01. Jun 2024. 12:17h
1.00 €
38269****51
01. Jun 2024. 08:22h
1.00 €
38269****51
01. Jun 2024. 08:22h
1.00 €
38269****96
31. May 2024. 16:28h
1.00 €
38269****65
31. May 2024. 10:06h
1.00 €
38267****24
31. May 2024. 08:33h
1.00 €
38267****39
30. May 2024. 22:57h
1.00 €
38267****17
30. May 2024. 20:17h
1.00 €
38267****73
30. May 2024. 17:02h
1.00 €
38267****73
30. May 2024. 17:02h
1.00 €
38267****45
30. May 2024. 12:01h
1.00 €
38267****45
30. May 2024. 12:01h
1.00 €
38267****45
30. May 2024. 12:01h
1.00 €
38267****38
30. May 2024. 08:06h
1.00 €
38267****33
30. May 2024. 06:51h
1.00 €
38267****33
30. May 2024. 03:05h
1.00 €
38269****96
29. May 2024. 21:32h
1.00 €
38269****96
29. May 2024. 21:31h
1.00 €
38267****89
29. May 2024. 19:37h
1.00 €
38267****05
29. May 2024. 19:31h
1.00 €
38267****19
29. May 2024. 19:23h
1.00 €
38267****89
29. May 2024. 19:13h
1.00 €
38269****30
29. May 2024. 16:04h
1.00 €
38269****30
29. May 2024. 16:04h
1.00 €
38269****30
29. May 2024. 16:04h
1.00 €
38269****30
29. May 2024. 16:04h
1.00 €
38269****30
29. May 2024. 16:04h
1.00 €
38269****30
29. May 2024. 16:04h
1.00 €
38267****82
29. May 2024. 15:51h
1.00 €
38269****52
29. May 2024. 15:48h
1.00 €
38267****07
29. May 2024. 14:51h
1.00 €
38267****69
29. May 2024. 13:47h
1.00 €
38269****67
29. May 2024. 13:40h
1.00 €
38267****00
29. May 2024. 12:30h
1.00 €
38267****78
29. May 2024. 12:05h
1.00 €
38267****97
29. May 2024. 10:41h
1.00 €
38269****44
29. May 2024. 10:36h
1.00 €
38269****44
29. May 2024. 10:36h
1.00 €
38267****14
29. May 2024. 10:15h
1.00 €
38267****52
29. May 2024. 09:50h
1.00 €
38267****01
29. May 2024. 09:12h
1.00 €
38267****02
29. May 2024. 09:02h
1.00 €
38267****36
29. May 2024. 08:27h
1.00 €
38267****65
29. May 2024. 07:42h
1.00 €
38267****65
29. May 2024. 07:41h
1.00 €
38267****65
29. May 2024. 07:41h
1.00 €
38267****65
29. May 2024. 07:41h
1.00 €
38267****65
29. May 2024. 07:41h
1.00 €
38267****87
29. May 2024. 01:16h
1.00 €
38267****59
28. May 2024. 23:18h
1.00 €
38269****04
28. May 2024. 22:30h
1.00 €
38269****00
28. May 2024. 20:48h
1.00 €
38267****60
28. May 2024. 20:46h
1.00 €
38267****83
28. May 2024. 20:37h
1.00 €
38267****11
28. May 2024. 20:24h
1.00 €
38267****23
28. May 2024. 20:15h
1.00 €
38267****22
28. May 2024. 20:10h
1.00 €
38267****02
28. May 2024. 20:03h
1.00 €
38267****83
28. May 2024. 19:10h
1.00 €
38267****40
28. May 2024. 18:59h
1.00 €
38267****31
28. May 2024. 18:21h
1.00 €
38267****13
28. May 2024. 17:55h
1.00 €
38267****00
28. May 2024. 17:51h
1.00 €
38267****81
28. May 2024. 17:37h
1.00 €
38267****27
28. May 2024. 17:13h
1.00 €
38267****66
28. May 2024. 17:11h
1.00 €
38267****69
28. May 2024. 16:50h
1.00 €
38269****20
28. May 2024. 16:45h
1.00 €
38267****67
28. May 2024. 16:44h
1.00 €
38267****42
28. May 2024. 16:17h
1.00 €
38267****89
28. May 2024. 16:10h
1.00 €
38267****36
28. May 2024. 16:08h
1.00 €
38267****36
28. May 2024. 16:08h
1.00 €
38267****36
28. May 2024. 16:08h
1.00 €
38267****37
28. May 2024. 16:07h
1.00 €
38267****27
28. May 2024. 15:53h
1.00 €
38267****92
28. May 2024. 15:44h
1.00 €
38267****31
28. May 2024. 15:41h
1.00 €
38267****44
28. May 2024. 15:29h
1.00 €
38267****21
28. May 2024. 15:18h
1.00 €
38267****60
28. May 2024. 15:17h
1.00 €
38267****11
28. May 2024. 14:58h
1.00 €
38267****11
28. May 2024. 14:58h
1.00 €
38267****11
28. May 2024. 14:58h
1.00 €
38269****23
28. May 2024. 14:58h
1.00 €
38269****23
28. May 2024. 14:58h
1.00 €
38269****23
28. May 2024. 14:57h
1.00 €
38263****21
28. May 2024. 14:37h
1.00 €
38267****20
28. May 2024. 14:30h
1.00 €
38267****35
28. May 2024. 14:23h
1.00 €
38267****34
28. May 2024. 14:23h
1.00 €
38267****08
28. May 2024. 14:22h
1.00 €
38267****95
28. May 2024. 14:21h
1.00 €
38267****30
28. May 2024. 14:20h
1.00 €
38269****07
28. May 2024. 14:20h
1.00 €
38267****04
28. May 2024. 14:15h
1.00 €
38267****04
28. May 2024. 14:15h
1.00 €
38267****04
28. May 2024. 14:15h
1.00 €
38267****11
28. May 2024. 14:09h
1.00 €
38267****11
28. May 2024. 14:08h
1.00 €
38267****01
28. May 2024. 14:08h
1.00 €
38267****84
28. May 2024. 13:56h
1.00 €
38267****09
28. May 2024. 13:49h
1.00 €
38267****33
28. May 2024. 13:44h
1.00 €
38267****72
28. May 2024. 13:37h
1.00 €
38267****66
28. May 2024. 13:32h
1.00 €
38267****83
28. May 2024. 13:27h
1.00 €
38267****88
28. May 2024. 13:24h
1.00 €
38267****78
28. May 2024. 13:08h
1.00 €
38269****26
28. May 2024. 13:05h
1.00 €
38267****71
28. May 2024. 13:00h
1.00 €
38267****51
28. May 2024. 12:54h
1.00 €
38267****23
28. May 2024. 12:54h
1.00 €
38267****83
28. May 2024. 12:46h
1.00 €
38267****42
28. May 2024. 12:45h
1.00 €
38269****75
28. May 2024. 12:44h
1.00 €
38267****49
28. May 2024. 12:43h
1.00 €
38267****15
28. May 2024. 12:42h
1.00 €
38267****49
28. May 2024. 12:38h
1.00 €
38267****49
28. May 2024. 12:38h
1.00 €
38267****09
28. May 2024. 12:28h
1.00 €
38269****21
28. May 2024. 12:27h
1.00 €
38269****21
28. May 2024. 12:27h
1.00 €
38269****21
28. May 2024. 12:27h
1.00 €
38267****49
28. May 2024. 12:22h
1.00 €
38269****00
28. May 2024. 12:20h
1.00 €
38269****62
28. May 2024. 12:18h
1.00 €

Kartice/ Uplate

Milica Mrkaić
11. Jun 2024.

10.00 €
Maja Vuletic
10. Jun 2024.

10.00 €
Darko Djurovic
10. Jun 2024.

5.00 €
Dalibor Ranković
07. Jun 2024.

10.00 €
Zoran Bozovic
06. Jun 2024.

5.00 €
VEHID DERVIŠEVIĆ
06. Jun 2024.

50.00 €
Srećko Krečković
05. Jun 2024.

5.00 €
MILOS KADIC
05. Jun 2024.

3.00 €
Igor Radus.
31. May 2024.

5.00 €
Milos Djurovic
31. May 2024.

21.00 €
Gordana Opovic
29. May 2024.

5.00 €
Marija Markovic
28. May 2024.

100.00 €
Edina Vrbica
28. May 2024.

10.00 €
Mića Ivanović
28. May 2024.

20.00 €
Milica Mrkaić
27. May 2024.

10.00 €
Kristina Kovačević
27. May 2024.

20.00 €
Vesna Giljača
23. May 2024.

1.00 €
Edin Dzaferadzović
21. May 2024.

10.00 €
Sanela Žiga
17. May 2024.

20.00 €
Emina Cutuna
17. May 2024.

100.00 €
Samir Skrijelj
05. May 2024.

5.00 €
Aleksandra Madzgalj
04. May 2024.

10.00 €
Nebojsa Pavlovic
02. May 2024.

50.00 €
Ognjen Savic
01. May 2024.

120.00 €
S V
30. Apr 2024.

10.00 €
Luka Radanovic
30. Apr 2024.

1.00 €
Admir Andric
30. Apr 2024.

5.00 €
Branka Peruničić
24. Apr 2024.

15.00 €
Milica Mrkaić
20. Apr 2024.

10.00 €
Nebojsa Pavlovic
18. Apr 2024.

50.00 €
Jelena Samardžić
09. Apr 2024.

10.00 €
Amina Hadrovic
05. Apr 2024.

5.00 €
B V
05. Apr 2024.

10.00 €
Milic Marija
02. Apr 2024.

10.00 €
Miodrag Maric
02. Apr 2024.

5.00 €
Anonimno Anonimno
30. Mar 2024.

1.00 €
Ljiljana Gasevic
30. Mar 2024.

10.00 €
Andjela Scepanovic
30. Mar 2024.

5.00 €
Mergin Abdurahmanovic
30. Mar 2024.

2.00 €
Branka Peruničić
30. Mar 2024.

20.00 €
Nebojsa Pavlovic
29. Mar 2024.

50.00 €
Sanja Dragovic
26. Mar 2024.

10.00 €
Dragan Ivanovic
19. Mar 2024.

20.00 €
Bojana Ljesar
19. Mar 2024.

20.00 €
Lazar Bezmarevic
19. Mar 2024.

10.00 €
M K
08. Mar 2024.

1.00 €
Valentina Markovic
29. Feb 2024.

10.00 €
Damir Mujanovic
28. Feb 2024.

30.00 €
Nada Stolica
27. Feb 2024.

5.00 €
Jelena Nenadic
27. Feb 2024.

1.00 €

Rashodi zajedničke kase

Dodjela akciji : Liječenje Berne Ži
19. Mar 2024.
145 €
Dodjela akciji : Pomozimo bračnom pa
19. Feb 2024.
120 €
Dodjela akciji : Za Acovo bolje sjutr
27. Jan 2024.
187 €
Dodjela akciji : Zarkova prva rijec
20. Jan 2024.
70 €
Dodjela akciji : Akcija za lijecenje
11. Jan 2024.
1431 €
Dodjela akciji : Pomoć za Jakova
08. Nov 2023.
651 €
Dodjela akciji : Berni za liječenje
20. Sep 2023.
1143.8 €
Dodjela akciji : Pomoć za Katarinu D
15. Sep 2023.
138 €
Dodjela akciji : Za Slobodanku!
04. Sep 2023.
1186 €
Dodjela akciji : Za nasu Milicu
08. Aug 2023.
12 €
Dodjela akciji : Spasimo Željkov Ži
17. Jul 2023.
1654 €
Dodjela akciji : Za Milicu Bulatović
17. Jul 2023.
1399 €
Dodjela akciji : Transplantacija bubr
03. Apr 2023.
4420 €
Dodjela akciji : Pomoć Snežani za t
03. Apr 2023.
4420 €
Dodjela akciji : Za Lazarev kvalitetn
03. Apr 2023.
2040 €
Dodjela akcijama: ZA NINU, Pomoć zbog bolesti sina - Epilepsija, samohrane majke, Za pomoć u hrani, smještaju, boravišnoj kazni
08. Nov 2022.
1000 €
Pokreni akciju